A finals del 2014 Porsche va presentar les versions GTS (Gran Turismo Sport) del actual 911 per els models...